• 5 SECONDS OF SUMMER

  12/10/2023 20:00

  5SOS ohlašuje světovou tour a evropskou část uzavře koncertem v pražské Sportovní hale Fortuna!

  Informace
 • FALL OUT BOY - SO MUCH FOR (TOUR) DUST UK & EUROPE 2023

  18/10/2023 20:00

  Support PVRIS + NOTHING, NOWHERE. Vítaná pražská premiéra: Fall Out Boy přivezou nové album, osvědčené hity i skvělý support

  Informace
 • BORIS BREJCHA IN CONCERT

  28/10/2023 22:00

  Boris Brejcha přiveze v říjnu do Prahy svoji speciální show!

  Informace
 • MELANIE MARTINEZ - THE PORTALS TOUR

  04/11/2023 20:00

  Multiplatinový alt-popový fenomén Melanie Martinez oznamuje evropskou část svého velkolepého PORTALS Tour.

  Informace
 • SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

  11/11/2023 17:00

  Muzikál na ledě pro celou rodinu.

  Informace
 • TILL LINDEMANN - ICH HASSE KINDER TOUR 2023

  22/11/2023 20:00

  Průmyslový metalový génius, frontman a hlas skupiny Rammstein, trojnásobný vítěz Ocenění "Cena ECHO", se se svou kapelou představí už po druhé v Praze na samostatném koncertě v rámci evropského turné 2023 "ICH HASSE KINDER".

  Informace
 • OKEAN ELZY - Help For Ukraine Tour

  02/12/2023 20:00

  „Okean Elzy“ je nejznámější ukrajinská rocková skupina. OE music je expresivní a solidární koncertní drive, jedinečná kombinace pravé slovanské melodičnosti s mohutnou rockovou energií.

  Informace
 • HOZIER - UNREAL UNEARTH TOUR 2023

  06/12/2023 20:00

  UNREAL UNEARTH TOUR 2023*** Speciální host: The Last Dinner Party*** Autor hitu „Take Me to Church“ se vrací do Prahy! Skvělý irský hudebník se představí svým fanouškům na začátku prosince rovnou s novým albem Unreal Unearth.

  Informace
 • THE PRODIGY - ARMY OF THE ANTS TOUR 2023

  07/12/2023 20:00

  The Prodigy se vrací do Prahy! Jedna z nejvýraznějších ikon elektronické hudby se vydává na evropské tour. Liam H a Maxim Vám připomenou, co znamená koncert plný výbušné energie!

  Informace
 • NIALL HORAN “THE SHOW“ LIVE ON TOUR 2024

  17/03/2024 20:00

  Populární zpěvák se se svou novou deskou „The show“ vydává na své prozatím největší tour a zavítá poprvé i do Prahy!“

  Informace

Návštěvní řád Sportovní haly

Účelem a smyslem tohoto Návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti, ochrana zdraví a majetku Návštěvníků, Provozovatele a ochrana sportovního zařízení a majetku, kterým je Hala vybavena.

Vstupem do budovy Za Elektrárnou 419, Praha 7 a přilehlých pozemků parkoviště (dále jen „Hala“), jejichž nájemcem a provozovatelem je společnost HC Sparta Praha a.s., IČ: 61860875 (dále jen „Provozovatel“), na základě vstupenky či jiného dokladu opravňujícího ke vstupu do Haly, vstupující osoba - tj. divák, novinář, člen realizačního týmu, rozhodčí či jiná fyzická osoba - (dále jen „Návštěvník“) souhlasí s tímto Návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Pořadatelem se rozumí fyzická osoba napomáhající Provozovateli při konání akce v souladu s jejími účely a ustanovenými pravidly, pořadatelem může být také člen bezpečnostní služby dle smluvního ujednání s Provozovatelem, pořadatel je viditelně označen nápisem „Pořadatel“ nebo „Security“ (dále jen „Pořadatel“).

1. Návštěvník je zejména povinen:

  a) dodržovat pokyny Provozovatele, Pořadatele, členů bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR a příslušníků hasičských záchranných sborů,

  b) dodržovat pokyny bezpečnostního značení a jiných upozornění v prostorách Haly,

  c) na požádání Pořadatele se prokázat platnou vstupenkou či jiným dokladem opravňujícím ke vstupu na akci,

  d) je-li na vstupence definováno přesné místo, sledovat akci z právě tohoto místa,

  e) absolvovat a snášet bezpečnostní osobní prohlídky,

  f) zpozoruje-li v prostorách nebo na zařízení Haly závadu ohrožující zdraví či život návštěvníků neprodleně informovat Provozovatele nebo Pořadatele,

  g) mít na sobě čistý oděv.

  2. Návštěvník zejména nesmí:

  a) užít násilí proti skupině návštěvníků, nebo jednotlivci nebo jim vyhrožovat ublížením na zdraví či smrti,

  b) chovat se vulgárním či urážlivým způsobem vůči jakékoli jiné osobě,

  c) užívat sám nebo jiným návštěvníkům nabízet omamnou či psychotropní látku,

  d) šířit úmyslně či z nedbalosti, nebo zvýšit nebezpečí ze zavlečení nebo rozšíření nakažlivé choroby,

  e) úmyslně nebo z nedbalosti způsobit nebo zvýšit obecné nebezpečí nebo ztížit jeho odvracení či zmírnění,

  f) podněcovat k nenávisti a hanobit národy, jazyk, etnické skupiny nebo rasy a politická přesvědčení,

  g) šířit poplašnou zprávu,

  h) propagovat politickou stranu či spolek či jiná politická i nepolitická hnutí (s výjimkou Fanclubu Sparta),

  i) vstupovat do prostor pro sportovce, členy realizačního týmu, rozhodčí a delegáty, s výjimkou osob, kterým je vstup do těchto prostor povolen,

  j) konzumovat jídlo a pití jiné, nežli zakoupené v Hale,

  k) vhazovat jakékoliv předměty na hrací plochu, jeviště či hlediště,

  l) kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm uvnitř Haly, mimo prostory vyhrazené pro kouření, které jsou jasně označené a jsou zpravidla mimo objekt Haly (zákaz kouření se

  vztahuje i na elektronické cigarety),

  m) odpalovat nebo jinak manipulovat s pyrotechnickými předměty jako jsou ohňostroje, dělobuchy, dýmovnice a jiné,

  n) cokoliv prodávat, rozdávat či nabízet (pouze s písemným souhlasem Provozovatele, který lze kdykoliv předložit),

  o) úmyslně bránit ve výhledu na hrací plochu či jeviště jinému Návštěvníkovi.

  3. Návštěvník nesmí do Haly zejména vnášet:

  a) jakýkoli alkohol, drogy, omamné, psychotropní a toxické látky,

  b) deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště),

  c) dalekohledy nebo jiná obdobná zařízení, profesionální ani poloprofesionální fotoaparáty, notebooky, jakékoliv profesionální záznamové zařízení, a to zvukových i obrazově-

  zvukových.

  d) potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů),

  e) lahve, nádoby pod stálým tlakem, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.),

  f) politické a reklamní materiály,

  g) sklo či skleněné předměty,

  h) nadměrná zavazadla, kufry, batohy, nákupní tašky, deštníky (maximální rozměry těchto předmětů jsou 40 cm x 30 cm x 15 cm),

  i) zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, světelné Lasery,

  j) výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny,

  k) pyrotechnické předměty jako jsou ohňostroje, dělobuchy, dýmovnice a jiné,

  l) laky, deodoranty ve spreji, parfémy s obsahem nad 100 ml., obsah do 100 ml. je návštěvník na požádání Provozovatele či Pořadatele při vstupní bezpečnostní kontrole

  povinen tyto předměty sám na sobě vyzkoušet,

  m) dětské kočárky (včetně skládacích kočárků), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní),

  n) jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku,

  o) zvířata (s výjimkou slepeckých, asistenčních a služebních psů mají-li ke vstupu povolení Pořadatele),

  p) rasistické, vulgární, hanlivé a dobrým mravům odporující transparenty, letáky a jiné propagační materiály, stejně tak transparenty, letáky a jiné propagační materiály, které

  nesouvisí s danou akcí v Hale (a které neslouží k podpoře jednoho z týmů),

  q) veškeré vlajky, transparenty, letáky a jiné propagační materiály musí být předloženy minimálně 1 hod. před začátkem akce k posouzení odpovědné osobě u vchodu č. 31.O

  nebezpečnosti či vhodnosti jednotlivých předmětů vnášených do Haly má konečné právo rozhodnout Provozovatel nebo Pořadatel.

  4. Návštěvník bere na vědomí že:

  a) účast ve rvačce, napadení Pořadatele či jiného Návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, vhazování jakýchkoliv předmětů na

  hrací plochu či do jiných prostorů Haly a jiné chování v rozporu s právními předpisy nebo zásadami slušného chování je důvodem k okamžitému vykázání z Haly, bez práva

  na vrácení vstupného. Provozovatel je v takovém případě rovněž oprávněn požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku (v důsledku udělení pokuty,

  přeložení zápasu atd.),

  b) náhrada veškerých škod, způsobených Návštěvníkem, bude vymáhána dle platných právních předpisů,

  c) Provozovatel a Pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami,

  d) v případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit Pořadatele, nebo Provozovatele. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené

  na majetku a zdraví Návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob,

  e) Hala, včetně hlediště, byla řádně zkolaudovaná. Návštěvník akceptuje, že se sportovních eventů, utkání, kulturních a jiných akcí v Hale účastní na své vlastní nebezpečí.

  Návštěvník je povinen počínat si při pohybu v rámci Haly dostatečně opatrně tak, aby při tom nedošlo k jeho zranění či aby nezranil jakoukoli jinou osobu a není-li to možné, aby riziko svého zranění či zranění jakékoli jiné osoby alespoň co nejvíce minimalizoval. Jakékoliv nároky za zranění Návštěvníka předměty pocházejícími z hrací

  plochy jsou vyloučeny (s výjimkou úmyslného napadení návštěvníka). Návštěvník bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za jeho případný úraz či poškození jeho zdraví způsobené jeho vlastní nepozorností, neopatrností či nedodržením pokynů bezpečnostního značení a jiných upozornění či pokynů osob uvedených v čl. 1 písm. tohoto řádu,

  f) Návštěvník svým vstupem do Haly uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho

  přítomnosti v Hale Provozovatelem prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení Provozovatele, a to bez jakéhokoliv nároku Návštěvníka na

  náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Návštěvník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány i vnitřní

  projekcí v Hale,

  g) je v Hale zakázáno fotografování a filmování ke komerčním účelům s výjimkou osob majících povolení Provozovatele. Vnitřní projekce v Hale má pouze doprovodný

  charakter a není součástí sportovního utkání. Provozovatel si vyhrazuje právo vnitřní projekci neuskutečnit, přerušit a rozhoduje o jejím obsahu,

  h) celý prostor Haly, i s přilehlými plochami, je monitorován průmyslovými bezpečnostními kamerami,

  i) v případě evakuace je Návštěvník povinen dodržovat Evakuační řád a řídit se pokyny Provozovatele, Pořadatele a jím pověřených osob,

  j) povinností každého Návštěvníka je odevzdat předměty nalezené v Hale Provozovateli nebo Pořadateli,

  k) návštěvník je povinen zachovávat úctu ke státním symbolům (zejména po dobu znění státní hymny), ke klubovým symbolům, k extraligovým symbolům a k účastníkům utkání.

  5. Provozovatel a Pořadatel jsou zejména oprávněni:

  a) v případě neuposlechnutí jejich pokynů Návštěvníka z Haly vykázat, a to bez práva na vrácení vstupného,

  b) v případě vulgárního či jinak nevhodného chování Návštěvníka z Haly vykázat, a to bez práva na vrácení vstupného,

  c) zjevně znečistěného Návštěvníka z Haly vykázat, a to bez práva na vrácení vstupného,

  d) vykázat Návštěvníka v případě, že se nemůže prokázat platnou vstupenkou či dokladem, bez práva na vrácení vstupného,

  e) provádět při vstupu do Haly bezpečnostní osobní prohlídky,

  f) v odůvodněných případech provádět bezpečnostní osobní prohlídky i uvnitř Haly,

  g) nevpustit do Haly Návštěvníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek,

  h) vyvést z Haly, bez nároku na vrácení vstupného, takové Návštěvníky, kteří se pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek nacházejí v prostorách Haly,

  i) vyvést z Haly Návštěvníky, kteří porušili čl. 1, 2 a 3 Návštěvního řádu, bez nároku na vrácení vstupného,

  j) nevpustit do Haly Návštěvníky, bez nároku na vrácení vstupného, u kterých vznikne důvodné podezření, že se v prostorách Haly dopustí některého z jednání popsaných v bodě

  5. a) Návštěvního řádu nebo jiné výtržnosti či jiného obdobného závažného jednání proti Návštěvníkům, či veřejnému pořádku nebo jiného jednání v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.

  6. Provozovatel je oprávněn:

  Posoudit jednotlivé případy a požadavky a udělit konkrétním Návštěvníkům jednorázovou výjimku z Návštěvního řádu. Dále je Pořadatel oprávněn v návaznosti na povahu akce a bezpečí Návštěvníků v Hale, kdykoliv změnit, upravit či doplnit tento Návštěvní řád.

  7.Závěrečná ustanovení:

  a) držitelé průkazu mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P) a Návštěvníci s transparenty a vlajkami nechť pro vstup do Sportovní haly Fortuna využijí bezbariérový vstup č. 31,

  b) v případě, že v Hale probíhá akce, kterou organizuje jiný organizátor (dále jen „Jiný organizátor“), mají organizační pravidla Jiného organizátora přednost před tímto

  Návštěvním řádem. Pravidla Jiného organizátora jsou k dispozici na jeho webových stránkách,

  c) platná je vždy taková verze Návštěvního řádu Haly, která je zveřejněná na oficiálních webových stránkách Provozovatele Haly.